Home / Missie/Visie
Missie/Visie

Inleiding
De samenstelling van de bevolking in Nederland is kleurrijker geworden, waardoor er sprake is van grotere diversiteit en pluriformiteit. Nederland is een cultureel divers land en deze diversiteit neemt alleen maar toe. De multiculturele samenleving verwijst naar verschillen in waarden, normen, attitudes, cultuur, leeftijd, etnische afkomst, geslacht, overtuigingen, fysieke kenmerken, seksuele voorkeur, sociaaleconomische positie, kennis en vaardigheden tussen individuen en groepen. Deze verschillen zijn aanwezig binnen onze samenleving, in een stad, in een buurt, op een school en in organisaties.

Missie

Bijdragen aan overdracht van kennis m.b.t. etnische vraagstukken.

Visie

Inzet van kennis, contacten en instrumenten met als doel dat hulpverleners kennis effectief kunnen inzetten bij het uitvoeren van hun werk.

Onze bijdrage
Wij adviseren, onderzoeken en organiseren op het domein van welzijn en zorg.