Home / Trainingen
Trainingen
Etnoconsultancy
Om de samenleving ordelijk te laten verlopen moeten we met z´n allen compromissen doen. Het vormen van deze compromissen is geen makkelijk proces. Wat betreft de multiculturele samenleving zijn we in Nederland nog volop bezig met het aftasten van elkaars cultuur en het bekijken welke compromissen we kunnen en willen maken. Tijdens dit proces ontstaan er veel problemen. Dit heeft te maken met communicatie en cultuurverschillen.
Read more... [Etnoconsultancy]
 
Islam & Opvoeding
Geloof is voor veel moslims heel belangrijk. Veel tweede generatie allochtonen proberen zich aan de richtlijnen van de Islam te houden. Soms brengt het nogal wat verwarring met zich mee. Wanneer kan iets wel worden toegestaan en wanneer niet? Als allochtone moslimouder wordt het geloof betrokken bij de opvoeding van het kind. Het liefst zo vroeg mogelijk, immers het bijbrengen van de Islam aan kinderen wordt gezien als een plicht. Hoe zorgen zij ervoor dat er een evenwichtige opvoeding is in deze tijd?
Read more... [Islam & Opvoeding]
 
Radicalisering & Polarisatie
Wat drijft mensen tot radicalisering? Welke groepsprocessen spelen daarbij een rol en hoe verloopt de overgang van radicalisering naar terrorisme? Radicalisering is niet iets van de laatste jaren, maar bestaat al veel langer, in allerlei denkbare vormen. De bezorgdheid over radicalisering - die in het uiterste geval tot terrorisme kan leiden - is gegroeid in Nederland. Radicalisering komt vooral voor bij islamitische jongeren, bij milieu-activisten en rechts-extremistische groepen.
Read more... [Radicalisering & Polarisatie]
 
Interculturele communicatie
Wat doe je als een man je hand niet wil schudden? Hoe ver kan ik doorvragen wanneer iemand ja zegt, terwijl ik het gevoel heb dat hij het niet begrijpt? Wat moet ik doen als iemand zich aanmeld voor iets, maar steeds niet komt opdagen? Er is geen vast recept voor interculturele communicatie. Er bestaat geen boekje waarin staat hoe je je moet gedragen. Wat goed voor jou is, kan anders ervaren worden door de ander. Gaandeweg ontwikkelen we een antenne door bewust met elkaar te communiceren. Het is daarnaast een kwestie van aftasten en kijken hoe ver je kunt gaan. Het kan gezien worden als een culturele dans.
Read more... [Interculturele communicatie]
 
Eergerelateerd geweld
Alle vormen van eerwraak zijn strafbaar in Nederland. Ook een familielid dwingen om eerwraak uit te voeren is strafbaar. Eerwraak is het doden of verminken van een meisje of vrouw omdat zij de eer van de familie zou hebben beschadigd. Eerwraak komt voor bij mensen die oorspronkelijk komen uit landen als Turkije, Egypte, Jordanië, Irak, Iran, Syrië, Israël, Pakistan en Afghanistan. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is eerwraak niet typisch  islamitisch. Eerwraak kan uitgevoerd worden door ouders, broers, zussen, neven, ooms of tantes.
Read more... [Eergerelateerd geweld]